زیبا شیراز
۱۳٩٢/۱٢/۱٩
مسابقه تهدید خاموش ... نظرات() 


خانه / تریبون بلاگرها / مسابقه تهدید خاموش

مسابقه تهدید خاموش

 

مدتی است  که کارشناسان جمعیت ، نسبت به کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت کشور هشدار می دهند تا جائیکه رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید هم این هشدار را بسیار جدی دانستند چرا که نسل شیعه در آینده ای نه چندان دور رو به تهدید است.

با توجه به اهمیت این موضوع تصمصم گرفتیم تا با آسیب شناسی در علل تهدید نسل ، قدمی را در رفع این بحران برداریم.

از تمامی دست به قلمان و وبلاگ نویسان خواهشمندیم مطالب خود را در این زمینه به ایمیل زیر ارسال نمایند

(canunqom.ir@gmail.com)

به بهترین مقالات جـوایـز نـفیسیاهدا خواهد شد.

خانه / تریبون بلاگرها / مسابقه تهدید خاموش

مسابقه تهدید خاموش

 

مدتی است  که کارشناسان جمعیت ، نسبت به کاهش زاد و ولد و پیر شدن جمعیت کشور هشدار می دهند تا جائیکه رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید هم این هشدار را بسیار جدی دانستند چرا که نسل شیعه در آینده ای نه چندان دور رو به تهدید است.

با توجه به اهمیت این موضوع تصمصم گرفتیم تا با آسیب شناسی در علل تهدید نسل ، قدمی را در رفع این بحران برداریم.

از تمامی دست به قلمان و وبلاگ نویسان خواهشمندیم مطالب خود را در این زمینه به ایمیل زیر ارسال نمایند

(canunqom.ir@gmail.com)

به بهترین مقالات جـوایـز نـفیسی اهدا خواهد شد.