زیبا شیراز
۱۳٩۳/۱٢/۱۸
شهید احمدی روشن به کدام شهید علاقه خاص داشت ؟ ... نظرات() 


وبلاگ سبو نوشت :

آقا مصطفی علاقه ی خاصی به حاج احمد متوسلیان داشتند. شخصیت حاج احمد ، شخصیت خط شکن و خدشه ناپذیری بود که من آقا مصطفی را واجد آن می دانم ... چرا که نهایت نگاه آقا مصطفی ، نابودی اسرائیل بود و شاید به خاطر همین هم علاقه ی شدیدی به حاج احمد متوسلیان داشت ...

"همسر شهید احمدی روشن"