زیبا شیراز
۱۳٩٢/٧/٢۳
روز معاشقه ... نظرات() 

مرا از لذت بخشایشت کامیاب گردان


و مرا از لذت بخشایشت و شیرینی رحمتت و آسودگی و آسایش بهشت پر نعمتت ، کامیاب گردان و به وسیله ی گشایشی از گشایشگری ات ، طعم فراغت برای ( پرداختن به ) آنچه را دوست داری و ( طعم ) کوشش را در آنچه ( موجب ) نزدیکی به پیشگاه تو و درگاه توست ، به من بچشان و تحفه ای از تحفه هایت را به من ارمغان ده 1

نعمت ها و لذت های بهشت دو نوع است : روحی و جسمی . لذت ها و نعمت های فراوان جسمانی همانند : میوه ها ، گوشت ، آب ، شربت ، حورالعین ، باغ ها و ... که در آیات قرآن به آن ها فراوان اشاره شده است . لذت های سرشار و بی نهایت معنوی و روحی همانند این که هیچ سخن لغو و بیهوده شنیده نمی شود و هر چه گویند سلام و تحیت و احترام به یکدیگر است . 2

همانگونه که خداوند بر آنان سلام می کند.3

آن جان جز باقی و آباد نیست    زان که ترکیب وی از اضداد نیست

نفی ضد کرد از بهشت آن بی نظیر    که نباشد شمس و ضدش زمهریر

تمامی این ها از نعمت های سرشار بهشت بوده که خداوند ذکر کرده است.

 

  1. فرازی از دعای امام سجاد (ع) در روز عرفه
  2. واقعه/24و25
  3. یس/58

 

منبع :کتاب نجوای عارفانه / سید احمد سجادی