راستی می دونی ...

راستی می دونستی ، زمانی که تو کشور به اصطلاح پیشرفته انگلیس به زنانی که تحصیل می کردند ، مدرک تحصیلی نمی دادند و می گفتند زن نباید مدرک تحصیلی بگیره ، تو ایران خودمون " بانوی اصفهانی " زنی بود که تا مقطع اجتهاد تحصیل کرده بود واجازه اجتهاد از مجتهدان درجه اول داشت ضمن اینکه در اصفهان ، حوزه تدریس فلسفه و فقهش دایر بود .

تازه این که چیزی نیست تقریباً 1300 سال پیش در حالی که هیچ کجا حتی متمدن ترین منطقه ها مثل ایران هم به زن احترام نمی گذاشتند و براش حق و حقوقی قائل نبودند و تا 100 سال پیش  در همین اروپا که ادعای حقوق بشر داره زن حتی اجازه تصرف در مال شخصی خودش نداشت ، اسلام می گفت که زن مالک ثروت خود است، شوهرش راضی باشد یا راضی نباشد ، پدرش راضی باشد یا نباشد ، فرقی نمی کند - او می تواند ثروت و مال و اندوخته ی خود را مصرف کند و ربطی به دیگری ندارد .

من اینا رو می دونستم اما یه چیز رو نمی دونم ، اگه می دونی برام بگو :

حالا این فمنیسم که سابقه مدافعان و راه اندازانش این قدر خرابه و در جواب محجوریت و محرومیت زن غربی راه افتاده می تونه الگویی بشه برا زن مسلمان ایرانی و غیر ایرانی ما که حقوق اولیه اش از همون 1300 سال پیش مطرح شده و علمدار اسلام حضرت رسول (ص) از همان ابتدا بر روی رسم های نادرست در خصوص حقوق زنان خط بطلان کشید ، به نظر شما کسانی که زنان را برابر مردان می دانند بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ذاتی زن و مرد ، راه اندازان ستم جدید به نام برابری نیستند ؟

انتها313

/ 0 نظر / 12 بازدید